2017/2018

Stejně jako v sezóně 2016/2017, tak v sezóně 2017/2018 proběhly ve spolupráci s MŠ a ZŠ z NMnM badmintonové nábory do přípravky a oddílu.

Nově jsou tréninky v pondělí (BP 15:30-16:30 , BO 16:30-18:00), ve středu (BP 17:00-18:00 , BO 17:00-18:00) a v pátek (BO 16:00-17:30).

I v další sezóně budou děti vybaveni oddílovými dresy.

2016/2017

Sezóna 2016/2017 byla pro badmintonovu školičku i pro badmintonový oddíl velmi úspěšná. Děti ze školičky měly tréninky 1x týdně, děti z oddílu pak trénovaly 2x týdně, o víkendu se pak zúčastnily turnajů. Na výsledcích našich svěřenců jsou vidět výrazné pokroky. Řada z nich získala ocenění, či se umístila na předních příčkách badmintonových soutěžích. Naše malá badmintonistka Adélka Vrzáčková byla dokonce oceněna jako sportovec roku za BO.

V letních měsících 2017 se děti zúčastnily badmintonového soustředění bod vedením trenéra Vaška Drašnara. Tímto jemu, rodičům a celkově všem lidem, kteří se o chod mládežnických tréninků starají, děkujeme.

Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s. v sezóně 2016/2017 nadále pokračovalo s kroužkem ,,Badmintonová školička". Kroužek je určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Děti budou vedeny profesionálním trenérem tak, aby jejich zkušenosti nabývaly na síle a mohly  přestoupit do badmintonového oddílu.

Od září 2016 funguje nový badmintonový oddíl, který bude SC NMnM, z.s. reprezentovat na okresních, krajských i republikových soutěžích. Členi BO budou vybaveni týmovým oblečením.

2015/2016

Stejně jako v letech předchozích bude i letos pokračovat spolupráce s úspěšným badmintonovým trenérem p. Drašnarem. Pod jeho vedením bude vedena badmintonová školička, ze které pak dojde k přeřazení některých děti do badmintonového oddílu. Děti si pomoci tohoto zájmového kroužku osvojí základy badmintonu, ale i sportu jako takového.