V roce 2016 ve Sportovním centru Nové město nad Metují, z.s. vznikl badmintonový oddíl dětí a mládeže. K náborům došlo v září 2016 na základě spolupráce Spolku se základními školami NMnM.

V současné době badmintonový oddíl a badmintonovou přípravku navštěvuje cca 70 dětí, které Spolek a město NMnM reprezentují na krajských i republikových soutěžích.

Badmintonový oddíl je veden licencovaným trenérem 1. třídy p. Václavem Drašnarem. Děti a mládež mají trénink 3x týdně, a to v pondělí, středu a v pátek odpoledne.

Momentálně má badmintonový oddíl a badmintonová přípravka stop stav a k dalšímu náboru dojde v září 2018.

V následujícím roce očekáváme rozšíření trenérských kapacit a tím i navýšením tréninků dětí a mládeže.