Členská schůze 24.2.2020

Pozvánka na členskou schůzi spolku

Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z. s. IČO: 226 83 089 se sídlem: 28. října 414, 549 01 Nové Město nad Metují vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. L 6556 (dále jen „Spolek“)

Datum a čas konání: 24.02.2020 v 17:30 hod Místo konání schůze: Sportovní centrum 549 01 Nové Město nad Metují, 28.října 414

Svolavatel: Bc. Romana Stará, předseda výboru

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

Program schůze

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

2. Volba předsedajícího a zapisovatele

3. Schválení programu členské schůze

4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2019

5. Schválení zprávy o hospodaření a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

6. Koncepce činnosti pro rok 2020

7. Závěr

Jste srdečně zváni, Bc. Romana Stará

About the Author

By admin / Administrator, bbp_keymaster on Jan 25, 2020